Dashboard

In gesprek met 
Caroline Pols en Esther Moelands

Meer informatie

‘The missing link’

Met die woorden omschrijven we de plek die een fonkelnieuw dashboard inneemt in de dienstverlening van UP. Maar wat bedoelen we ermee?

We geloven in groei. Wij helpen onze opdrachtgevers, maar ook onze eigen mensen met het realiseren daarvan. Vaak horen wij dga’s zeggen dat ze hopen groei te bewerkstelligen. UP helpt ze om van dat ‘hopen’ ‘zeker weten’ te maken. Met andere woorden, wij richten de marketing, sales en recruitment van onze opdrachtgevers zo in dat ze die groei ook echt gaan realiseren. Dat doen we volgens onze magische driehoek online, offline en beyond. Het complete UP Dashboard is de ‘missing link’ in dit hele verhaal. Wat het toevoegt, is dat het iedereen – van dga tot marketeer en recruiter – grip biedt. Grip die nodig is om die groei te realiseren.”

WAT KAN IEMAND CONCREET MET DAT DASHBOARD?
Esther: “Dat hangt er helemaal vanaf wie het gebruikt. Een dga kan bijvoorbeeld heel overzichtelijk op zijn dashboard zien of zijn bedrijf op de vooraf bepaalde groeikoers ligt. Worden de targets gehaald, ja of nee? En zo nee, aan welke knoppen kunnen we draaien? In een MT zou op basis van de dashboardinformatie besloten kunnen worden om bij te sturen. Maar het dashboard is voor elke rol in een organisatie aan te passen. Een recruitmentmanager kan een totaalbeeld krijgen van zijn afdeling. Warmen we de kandidaten wel voldoende op, hoe zit het met de beschikbaarheid, enzovoort? Een individuele marketeer of recruiter kan weer in één oogopslag zien wat hij of zij in een week moet doen om zijn of haar doelen te halen. Hoeveel intakes, hoeveel telefoontjes, kortom: wat moet iemand precies doen om op een bepaald resultaat uit te komen? Daarbij worden de individuele conversieratio’s van het voorafgaande jaar meegenomen, zodat tot op weekniveau kan worden gestructureerd wat er moet gebeuren.”

HOE IS HET DASHBOARD TOTSTANDGEKOMEN
Caroline: “Toen het idee ontstond, zijn we eigenlijk meteen gaan bouwen en testen. Parallel daaraan hebben we een brede uitvraag gedaan bij onze opdrachtgevers, om te ontdekken welke behoeftes zij hadden. Wat zijn hun specifieke wensen voor zo’n dashboard? Daar kwam nuttige informatie uit, die we uiteraard hebben gebruikt bij de ontwikkeling. Zo was het voor recruitment belangrijk om inzicht te krijgen in de ‘gouden combi’. Oftewel, welke combinatie van online en offline activiteiten leidt nu het snelst en het best tot een plaatsing?”

DE LANCERING IS NET ACHTER DE RUG. WAT ZIJN DE EERSTE REACTIES UIT DE MARKT?
Caroline: “Die zijn erg enthousiast. Vooral de toegankelijkheid wordt enorm gewaardeerd. Het dashboard werkt als een magneet, waardoor mensen er regelmatig op kijken om te zien of ze nog on track zijn.

STEL IK HEB INTERESSE, MOET IK DAN LANG WACHTEN OP EEN DASHBOARD, ZEKER ALS IK BIJZONDERE WENSEN HEB?
Esther: “Nee hoor, helemaal niet. Het dashboard is slim gebouwd, zodat we voor elke opdrachtgever snel aanpassingen kunnen doen, nuances kunnen doorvoeren. In heel korte tijd – lees: binnen enkele dagen – kunnen we voor iedereen een dashboard neerzetten. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar dat betekent dus dat iedereen in heel korte tijd grip kan krijgen op zijn groei. Dankzij het complete inzicht en de ene waarheid die het UP Dashboard biedt.”

Demo aanvragen

var ss_form = {‘account’: ‘MzawMDEztDAzBAA’, ‘formID’: ‘M0gyS00yMDTXNUgzTdI1MUo21bU0NTHUNUqzNEpLMU01N7IwAgA’};
ss_form.width = ‘100%’;
ss_form.domain = ‘app-3QNB59VDSM.marketingautomation.services’;
// ss_form.hidden = {‘field_id’: ‘value’}; // Modify this for sending hidden variables, or overriding values
// ss_form.target_id = ’target’; // Optional parameter: forms will be placed inside the element with the specified id
// ss_form.polling = true; // Optional parameter: set to true ONLY if your page loads dynamically and the id needs to be polled continually.

Up in Business
Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

06 12011910
info@upinbusiness.nl

KvK: 73288586